Naše upratovanie po maliaroch

Je pochopiteľné, že ľudia chcú vedieť, čo znamená upratovanie po maliaroch podľa našej predstavy.
V tomto článku vám naše upratovanie priblížime.

Základom je všetko dobre zakryť

Pred prácami pedantne zakryjeme všetko tak, aby sme byt alebo nehnuteľnosť, ktorú maľujeme, nezašpinili. Môžete mať skúsenosť, že sú to len prázdne slová či sľuby. Zo skúseností však vieme, že čím lepšie zakryjeme, tým menej práce budeme mať s upratovaním. A vy budete spokojnejší, pretože priestory nebudú poznačené maliarskymi prácami (okrem vône maliarskej farby, pochopiteľne :)). Preto zakrývame poriadne. Okenné plochy, podlahy, nábytok. Pár fólií navyše, ktoré použijeme, nezvýši ani cenu zákazky, ani nezaťaží naše výdavky. Je to lepšie pre vás i pre nás.

Stavebný odpad a maľovanie

Počas maľovania priestorov vzniká rôzny väčší i drobný odpad. V prvej fáze, keď dávame do poriadku steny a pripravujeme ich na maľovanie, hľadáme možné skryté defekty, odúvajúcu sa či opadávajúcu omietku. Takéto časti musíme pred maľovaním rekonštruovať. To znamená odklepať odstávajúce časti a doplniť ich tak, aby bola stena rovná. Často je potrebné spraviť podomietkové sieťky, aby omietka na stenách či stropoch držala a mohli sme na ňu po vyschnutí maľovať. A naniesť novú omietku, vyhladiť ju, v prípade potreby prestierkovať. Vytiahnuť hmoždinky z dier, ktoré sa už nebudú používať a zatrieť ich. Odstrániť praskliny na stenách či stropoch, možno i opraviť omietku pod parapetnými doskami a pod. Všetko samé drobné stavebné práce.

Pri tejto drobnej stavebnej práci vzniká odpad – stará obitá omietka, kúsky hmoždiniek z vyspravovaných dier v stenách, obaly z farieb,… Tento odpad priebežne ukladáme do vedier a stavebných vriec, aby sme mali stále k dispozícii voľný pracovný priestor. Aj z hľadiska komfortu, aj z hľadiska bezpečnosti pri práci. Popri tomto však vznikajú aj malé drobné odpadnuté kúsky omietky, pásky, rohov, sadry atď. Toto všetko nazývame hrubá špina.

Naším záväzkom i povinnosťou je na konci prác pozametať po sebe tento hrubý stavebný odpad. Pozametáme tiež vzniknutú špinu, prípadný vzniknutý prach, odvezieme odstránené ochranné fólie s páskami,… Keďže ctíme recykláciu a triedenie odpadu, vytvárame predpoklady na recykláciu odpadu jeho odvozom na zberný dvor. Vlastnou dopravou, takže náš klient sa nemusí o toto vôbec starať.

Umývanie a dôkladné vyčistenie po maľovaní

V prípade požiadavky vieme zabezpečiť i dôkladné čistenie od jemnej špiny. Máme overené služby externej firmy, ktorá už po nás upratovala viaceré nehnuteľnosti a klienti boli so službami absolútne spokojní. Upratovacie služby zabezpečujeme externým spôsobom profi upratovacou službou – nie je to zahrnuté v cene maľovania nehnuteľnosti. Službu odporúčame všetkým klientom, ktorí nemajú čas na dôkladné upratovanie sami.